1 - 20 of 183 jobs for algemeen directeur
Sort by:     Date    |    Relevance   

na in onder andere programmatie, personeel, samenwerking en publieksbereik. We zijn een ecologisch duurzame organisatie. De algemeen directeur engageert zich om de toekomst van AB te garanderen via een innovatief beleid, een adequaat personeelsbeleid en een gezond financieel beleid. Als algemeen directeur ben je de eindverantwoordelijke voor alle deelaspecten van de werking van AB, van beleidsvoering tot beheer (programmatie, financiën, marketing, infrastructuur, HR). Je rapporteert aan de raad van bestuur ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Ascento  Employment type contract  Start date 2019-12-05  Save job Save job


werkomgeving waarborgen, mede dankzij het bevorderen van loopbaanontwikkeling, erkenning van inzet stimuleren, het invoeren van een evaluatiecultuur (feedback) en een doelgericht managementsbeleid. Opdrachten : In nauwe samenhang met de Algemeen Directeur en in samenwerking met de andere leden van het Directiecomité, stelt de Algemeen Medisch Directeur/trice aan de Algemeen Directeur en aan de Raad van bestuur een medisch plan van de instelling voor dat kadert in het iris-plan ...

Location Laken, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name C.H.U. Brugmann  Employment type contract  Start date 2019-11-24  Save job Save job


De Faculteit Architectuur van de KU Leuven, ontstaan uit de Sint-Lucas opleidingen, staat voor gerenommeerd architectuuronderwijs. Ze verzorgt de opleidingen architectuur, interieurarchitectuur en stedenbouw en ruimtelijke planning op de campussen Sint-Lucas Brussel en Gent. De faculteit telt ongeveer 2100 studenten en 250 personeelsleden en maakt deel uit van de Groep Wetenschap en Technologie van de KU Leuven. De administratief directeur werkt samen met de decaan, de vicedecanen ...

Location Ghent, East Flanders, Belgium and Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name KU Leuven  Employment type contract  Start date 2019-12-01  Save job Save job


la réalisation des objectifs. • Vous soutenez le directeur RH & Organisation dans la concertation sociale en déterminant ensemble la stratégie de négociation et en préparant l’argumentation sur le contenu des dossiers. • Vous définissez et implémentez la structure du domaine Talent & Organisation en veillant à une coopération de qualité et efficace avec les entités caractérisée par le partenariat, la proximité et le travail orienté processus. Vous allouez de manière efficace le personnel ...

Location Schaarbeek, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Christelijke Mutualiteiten - Mutualités Chrétiennes  Start date 2019-12-12  Save job Save job


des équipes. Au fur et à mesure cette dimension humaine prendra de la place dans vos attributions. En tant que Directeur, vous serez amené(e) à gérer le recrutement de vos futurs collaborateurs et vous veillerez à leur épanouissement. Mots clés : ingénieur, stabilité, structure, direction, directeur, responsable, manager, people, calcul, bureau d'étude, management, manager, finance, budget, stabiliteit, structuur, directie, engineer Profil : Ingénieur de formation dans le domaine ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Experis  Start date 2019-11-27  Save job Save job


Het Departement Openbaar Onderwijs is belast met het organiseren van het gemeentelijk onderwijs in een 100-tal instellingen van alle onderwijsniveaus en in beide taalrollen, zowel op pedagogisch vlak als op het vlak van het beheer van financiële middelen en anderen die aangewend dienen te worden. Dit departement telt ongeveer 5200 ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Ville de Bruxelles - Stad Brussel  Employment type contract  Start date 2019-11-24  Save job Save job


fonctionnement du département et apporte un support aux autres départements en ce qui concerne les logiciels RH. Mission Concrétiser les objectifs stratégiques fixés par le Directeur des Ressources humaines Etre responsable de la gestion budgétaire, de la gestion intégrée des données et des flux d'information des différents processus du Département RH Assumer le rôle de coordinateur de projets dans ces domaines   Tâches Fixer et superviser les projets de l'unité ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Ville de Bruxelles - Stad Brussel  Start date 2019-11-24  Save job Save job


Le Département Instruction publique est chargé d’organiser l’enseignement communal dans près de 100 établissements scolaires de tous les niveaux d’enseignement et dans les deux rôles linguistiques, tant du point de vue pédagogique que du point de vue des moyens financiers et autres à mettre en œuvre. Ce département compte environ ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Ville de Bruxelles - Stad Brussel  Start date 2019-11-24  Save job Save job


Bravvo est à la recherche d’un directeur adjoint Services Finances et Logistique (H/F/X) La Direction du Service de Prévention dépend du Département ‘Organisation’ de la Ville de Bruxelles. Ses missions principales s’articulent autour de la prévention intégrée, l’amélioration de la sécurité urbaine, la lutte contre l’exclusion sociale, la valorisation d’un cadre de vie et la participation citoyenne. L’association offre également un soutien en matière de politique de prévention ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name BRAVVO  Start date 2019-11-24  Save job Save job


Bravvo est à la recherche d’un directeur adjoint Services Ressources Humaines (H/F/X) La Direction du Service de Prévention dépend du Département ‘Organisation’ de la Ville de Bruxelles. Ses missions principales s’articulent autour  de la prévention intégrée, l’amélioration de la sécurité urbaine, la lutte contre l’exclusion sociale, la valorisation d’un cadre de vie et la participation citoyenne. L’association offre également un soutien en matière de politique de prévention, de sécurité ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name BRAVVO  Start date 2019-11-24  Save job Save job


Het Departement HR dat staat in voor het personeelsbeheer (3.900 medewerkers) en staat de departementen bij in het actieve management van hun medewerkers. Het verzekert de opvolging van de dossiers van de contractuele en statutaire personeelsleden van bij hun aanwerving tot hun pensionering. Het departement houdt zich ook bezig met ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Ville de Bruxelles - Stad Brussel  Employment type contract  Start date 2019-11-24  Save job Save job


De financieel attaché stat binnen de BU Finance in voor het budget- en boekhoudkundig beheer van het agentschap. De attaché voert zijn opdrachten uit onder de coördinatie van de verantwoordelijke van de Business Unit Finance en wordt op transversale manier ingezet voor verschillende taken in verband met de begroting en het algemene financiële beheer, naast de dagelijkse boekhouding. De functie is hoofdzakelijk begrotingsgericht, maar kan indien nodig worden ingezet voor de uitvoering ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA FS  Employment type contract  Start date 2019-12-12  Save job Save job


zijn de volgende: de algemene deontologische regels van het beroep vastleggen; gemotiveerde adviezen geven over algemene vragen betreffende het beroep; een repertorium bijhouden van de ingeschreven artsen; een repertorium bijhouden van de tuchtbeslissingen; de nodige maatregelen treffen voor de verwezenlijking van het doel van de Orde der artsen; een verklaring geven aan artsen die de uitoefening van hun beroep in een andere lidstaat van de EEG wensen aan te vangen, waaruit blijkt ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Ordre des Médecins  Employment type contract  Start date 2019-12-11  Save job Save job


auditdienst wordt gekenmerkt door zijn onafhankelijkheid, zijn objectiviteit, zijn professionalisme en zijn integriteit. De interne auditdienst streeft in zijn aanpak naar kwaliteit,  efficiëntie en continue verbetering. Concreet : In samenspraak met de Algemene directie en de operationele departementen en op grond van een analyse van de risico’s en het strategische belang van de onderneming stel je het jaarlijkse auditplan op; De Algemeen directeur, het Directiecomité of het Auditcomité ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Sibelga  Employment type contract  Start date 2019-12-04  Save job Save job


Het People Team is binnen de federatie verantwoordelijk voor de sociale zaken. Het staat in voor de sociale dialoog in een tiental Paritaire Comités, adviseert en informeert bedrijven over sociaal recht en staat hen bij in hun sociale relaties. Het neemt initiatieven voor de opleiding van de werknemers uit de sector.  Je bent de manager van het People Team dat uit 5 personen bestaat en je rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur. Je bent een spilfiguur in de sociale ...

Location Auderghem, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Comeos  Employment type contract  Start date 2019-11-28  Save job Save job


); Uitvoering van financiële, fiscale, juridische en economische studies nodig voor de strategische oriënteringen van de projecten in samenwerking met de projectleiders en de juridische dienst; Administratief beheer: supervisie, ondersteuning en doorlopende verbetering van de administratieve processen (overheidsopdrachten, courante administratieve opvolging, …); Dagelijkse ondersteuning van de administratieve dienst, de projectleiders en de transversale functies: administratie van de algemene ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Société d'Acquisition Foncière  Employment type contract  Start date 2019-12-04  Save job Save job


Afin de lancer notre produit sur le marché, nous recherchons plusieurs Délégués Commerciaux Juniors en vente directe pour Bruxelles et la Wallonie. En tant que Délégué Commercial, vous intègrerez l’équipe de vente en charge de commercialiser ces solutions de cyber sécurité. Vous serez chargé du développement du portefeuille clients et effectuerez donc une démarche active dans votre région. Vous présenterez aux clients potentiels la société, ses produits et services ainsi ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Skyforce  Start date 2019-12-10  Save job Save job


van het project. Als projectmanager onderhoudt je klantenrelaties en je volgt de contracten op. Je rapporteert aan de projectdirecteur of aan de technisch directeur. Je beschikt over een Master industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur bouwkunde Je hebt al 5 jaar ervaring binnen de bouw Je bent communicatief zeer sterk Je spreekt perfect Nederlands en Frans, Engels is een pluspunt Vanuit onze marktkennis begeleidt Whoohoo jou naar een job die bij je past, waardoor je jouw ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Whoohoo Leuven  Employment type freelance  Start date 2019-12-01  Save job Save job


Je bent het aanspreekpunt van het lijnmanagement en adviseert hen mbt complexe dossiers en lange termijn vragen ivm talent management. Je doet voorstellen ter verbetering en communiceert hierover met de betrokken HR collega’s. Je ondersteunt de HR directeur in de conceptualisering en uitwerking van grotere HR projecten en processen. Je denkt mee na over de evolutie van de organisatie en doet voorstellen ter verbetering. Specifieke thema’s zijn ken- en stuurgetallen ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Baloise Insurance  Employment type contract  Start date 2019-11-24  Save job Save job


Une fonction d'Expert-Comptable vient d'être créée au sein d'une ASBL en plein centre de Bruxelles. Il s'agit d'un contrat intérimaire en vue d'engagement fixe où vous rapporterez directement au Directeur Financier. En tant qu'Expert-Comptable, vous serez responsable d'un portefeuille de 150 clients en Belgique, Luxembourg et Allemagne. Vos tâches sont les suivantes : Déclarations de TVA dans un premier temps Tenue de la Comptabilité de A à Z pour certains clients ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Walters People  Start date 2019-11-19  Save job Save job


Receive emails with new jobs about algemeen directeur in Bruxelles-Capitale, BelgiumYou can stop or change your job alerts at any time.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.