1 - 20 of 82 jobs
Sort by:     Date    |    Relevance   

En tant que Technical Application Owner, vous êtes responsable de la gestion technique et du monitoring de diverses applications sur le plan de la performance, de la stabilité, de la cohérence et de la convivialité. Vous faites ceci en étroite collaboration avec votre équipe et les équipes de développement. Dans ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2019-07-14  Save job Save job


Als Technical Application Owner ben je verantwoordelijk voor het technisch beheer en de monitoring van een aantal applicaties op vlak van performantie, stabiliteit, coherentie en gebruiksvriendelijkheid. Je doet dit in nauwe samenwerking met je team en de ontwikkelteams. In het kader van de lopende projecten treed je op als technisch ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-07-14  Save job Save job


Als Applicatie Owner fungeer je als aanspreekpunt (SPOC) van de applicatie(s) - Met de leverancier - Met I&T en de business tak, die op zijn beurt de gebruikers vertegenwoordigt - Met de raakvlakken die gebruik maken van de applicatie - Met de helpdesk/technische expert in het kader van structurele problemen ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-07-07  Save job Save job


Als ETL Specialist ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van het datawarehouse. Tot jouw takenpakket behoren volgende taken: - Het opladen van gegevens uit de bronsystemen. - Het structureren van de gegevens binnen het datawarehouse zelf ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-07-07  Save job Save job


Als PHP Developer werk je op een Agile manier aan innovatieve projecten. Je staat de analist bij in het analyseren van nieuwe informatiesystemen: - Je stelt een functioneel en technisch ontwerp op. - Je beoordeelt de realiseerbaarheid en de noodzaak van de user-requirements in samenspraak met de analist en de ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-07-07  Save job Save job


L’Office National des Vacances Annuelles dispose d’un environnement informatique moderne où le mainframe a été remplacé par des applications développées en JAVA avec l’intégration SAP (FICO et HRM) sur une infrastructure entièrement virtualisée. Dans le cadre de l'évolution numérique, l’ONVA aimerait réduire autant que possible les interactions papier en proposant ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2019-07-07  Save job Save job


Bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie kom je als Junior Linux System Administrator terecht in een moderne IT-omgeving waarbij de mainframe enkele jaren geleden werd vervangen door applicaties ontwikkeld in JAVA met integratie naar SAP (FICO en HRM). In het kader van een verdere digitale evolutie is het de bedoeling ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-07-07  Save job Save job


En tant que .Net Application Architect, vous vous chargez de l'évolution et de la gestion de l'environnement architectural. Vous êtes responsable de l'élaboration et du contrôle des concepts architecturaux, fonctionnels et techniques. Dans ce cadre, vous définissez et entretenez les plans architecturaux, vous établissez les standards de développement et le ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2019-07-07  Save job Save job


Als .Net Application Architect sta je in voor de evolutie en het beheer van de architecturale omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het uittekenen en bewaken van de architecturale, functionele en technische concepten. In dit kader definieer je en onderhoud je de architecturale plannen, je stelt de ontwikkelingsstandaarden en het algemeen ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-07-07  Save job Save job


En tant que Test Developer, vous automatisez les scénarios de tests en développant des scripts. Vous lancez les scripts de tests, interprétez les résultats et communiquez ces derniers aux analystes fonctionnels et aux analystes de tests. Par ailleurs, vous enregistrez les incidents dans l’outil «incident tracking » et vous assurez ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2019-07-07  Save job Save job


Als Test Developer automatiseer je de testscenario's door middel van de ontwikkeling van scripts. Je lanceert de scripts, interpreteert de resultaten en communiceert ze aan de functioneel analisten en aan de testanalisten. Bovendien registreer je de incidenten in de "incident tracking"-tool en sta je in voor de opvolging ...

Location Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-07-07  Save job Save job


Voor onze software factory in Kortrijk zijn we op zoek naar Senior Java Developers. Als Senior Java Software Developer maak je deel uit van een dynamisch team dat op een Agile / Scrum manier is georganiseerd: beheer van een product backlog, pokerplanningsessies, dagelijkse stand-up meetings, opsplitsing van het werk in ...

Location Kortrijk, West Flanders, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-07-07  Save job Save job


Envie de commencer votre carrière dans le développement java ? Notre programme JumpStart est fait pour vous ! A votre arrivée, vous suivez une formation intensive d’un mois, avec un coaching par des professionnels expérimentés, des modules d’e-learning ainsi que des mises en situation. Vous serez familiarisés avec les technologies ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2019-07-03  Save job Save job


Zin om je loopbaan te starten in Java-ontwikkeling? Dan is ons JumpStart-programma iets voor jou! Bij je aankomst volg je een maandlange intensieve opleiding met coaching door ervaren professionals, e-learningmodules en reële situaties. Je zult vertrouwd geraken met de meest gebruikte recente technologieën en leert de best practices van de ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2019-07-03  Save job Save job


En tant que développeur senior vous serez chargé de programmer de nouvelles applications, apporter des adaptations aux programmes existants, tester et documenter les programmes, pour pouvoir mettre à disposition en permanence des applications performantes. De plus, vous aurez la responsabilité d’établir un design Low Level sur base d’un document d’architecture, ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2019-07-02  Save job Save job


Als Senior Developer programmeer je nieuwe applicaties, breng je aanpassingen aan in bestaande programma’s, test en documenteer je programma’s, om zo voortdurend performante applicaties ter beschikking te kunnen stellen. Bovendien ben je verantwoordelijk voor de opstelling van een low-level design op basis van een architectuurdocument. Tevens stuur je de developers ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-07-02  Save job Save job


En tant que Functional Analyst, vous êtes chargé d’étudier les questions fonctionnelles et les demandes de changements et déterminez le scope de projets de développement complexes et de grande ampleur. Dans le cadre de la définition des besoins, vous endossez le rôle d'interface entre les keys users et les différents ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2019-07-02  Save job Save job


Als Functional Analyst onderzoek je functionele vraagstukken, veranderingsaanvragen en bepaal je de scope van complexe en omvangrijke ontwikkelingsprojecten. In het kader van de behoeftebepaling vorm je de interface tussen de key users en verschillende verantwoordelijken. Je werkt de procesanalyses en businessprocessen in detail uit en modelleert deze in functionaliteiten ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-07-02  Save job Save job


Dans le cadre de projets de développement complexes et de grande ampleur, vous êtes en charge de la définition des besoins et de la conceptualisation de ces besoins sous forme d'analyse fonctionnelle. Vous endossez le rôle l'interface entre les différents responsables et les personnes de contact pour le développement de ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Start date 2019-07-02  Save job Save job


Binnen de context van een complex en omvangrijk ontwikkelingsproject sta je in voor de behoeftebepaling van de gebruikers en realiseer je het functioneel ontwerp. Autonoom vorm je de interface tussen verschillende verantwoordelijken en aanspreekpunten voor de ontwikkeling van de applicatie. Je analyseert businessprocessen en modelleert ze in functionaliteiten ...

Location Saint-Gilles, Bruxelles-Capitale, Belgium 
Company name Smals  Employment type contract  Start date 2019-07-02  Save job Save job


Receive emails with new jobs from Smals in BelgiumYou can stop or change your job alerts at any time.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.